4 loại giấy tờ cần phải có khi nhập hoặc xuất cảnh xe ô tô

Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, khi tiến hành nhập hay xuất cảnh ô tô, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình 4 loại giấy tờ sau đây:

4 loại giấy tờ cần phải có khi nhập hoặc xuất cảnh xe ô tô.

4 loại giấy tờ cần phải có khi nhập hoặc xuất cảnh xe ô tô

1. Xuất trình bản chính Giấy phép liên vận của cơ quan có thẩm quyền cấp

2. Xuất trình bản chính Giấy đăng ký phương tiện đối với xe ô tô nước ngoài tạm nhập hay xe ô tô Việt Nam tạm xuất

3. Nộp một bản chính danh sách hành khách đối với xe ô tô vận chuyển hành khách

Bài viết liên quan:  Người mệnh Thủy hợp mua xe ô tô màu gì?

4. Xuất trình bản chính tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập. Trong đó, đối với xe ô tô nhập cảnh, cần phải nộp một bản chính Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất – tái nhập có xác nhận tạm xuất của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm xuất. Đối với xe ô tô xuất cảnh, nộp một bản chính Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập – tái xuất có xác nhận tạm nhập của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm nhập.

Tuy nhiên, với các xe ô tô nhập hoặc xuất cảnh theo Hiệp định tạo thuận lợi vận tải hành khách và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước thuộc tiểu vùng Mekong mở rộng (Hiệp định GMS), người khai hải quan sẽ thực hiện theo các quy định tại Hiệp định cùng các văn bản hướng dẫn. 

Bài viết liên quan:  Tài xế ô tô không vi phạm, CSGT có được phép yêu cầu dừng xe?

Cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hải quan, tiến hành kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, sau đó xác nhận tạm nhập – tái xuất hoặc tạm xuất – tái nhập với xe ô tô nhập và xuất cảnh. 

Việc giám sát hải quan với xe ô tô xuất, nhập cảnh đã được quy định rõ trong Nghị định. Cụ thể, nếu trong địa bàn hoạt động hải quan thì cơ quan hải quan sẽ chủ trì, sử dụng các phương tiện kỹ thuật để giám sát xe ô tô nhập và xuất cảnh. Trong trường hợp ngoài địa bàn hoạt động của hải quan thì cơ quan công an sẽ chủ trì và phối hợp với các Bộ, ban ngành liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát ô tô nhập, xuất cảnh. 

Theo laixevui.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *