AutomotiveHyundaiNewsVideo

Bạn nói, nó bắt đầu – Hyundai tham gia vào trò chơi hành động lớn với thương mại Elantra Chase 2017

Bạn nói, nó bắt đầu – Hyundai tham gia vào trò chơi hành động lớn với thương mại Elantra Chase 2017

Hyundai-elantra 2017-super-bát-50-thƣơng mại-quảng cáo-giọng nói-khởi động từ xa

Các nhà sản xuất xe có sở trường thể hiện các tính năng cụ thể trong quảng cáo của họ. Khi nói đến việc giới thiệu tính năng thương mại và sáng tạo mới nhất của họ trước hàng triệu người trong giải Super Bowl 50, Hyundai đã thông qua “The Chase” để giới thiệu hệ thống khởi động từ xa kích hoạt bằng giọng nói mới tiện lợi trên Elantra 2017.

Bài liên quan

Back to top button