Bảo hiểm ô tô có bao nhiêu loại?

Bảo hiểm ô tô có 5 loại cơ bản nhất, trong đó có bảo hiểm trách nhiệm dân sự là bắt buộc và 4 loại khác là bảo hiểm tự nguyện.

Theo laixevui.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *