Biển báo P.103c, P.123a cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe ô tô

Biển báo P.123a sẽ không cấm quay đầu khi rẽ trái từ ngày 1/11/2016 trong khi với biển P.103c người điều khiển xe vẫn có thể quay đầu được áp dụng từ năm 2012.

Biển báo P.103c, P.123a cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe ô tô - Ảnh 1

Theo thông tư mới nhất số 06/2016/TT-BGTVT được bộ Giao Thông Vận Tải ban hành ngày 8/4/2016 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 41:2016/BGTVT) báo hiệu đường bộ, nhiều nội dung về các biển báo đã được cập nhật và sửa đổi để phù hợp hơn.

Bài viết liên quan:  Các mức xử phạt khi xe ô tô vượt sai quy định

Về những thắc mắc của các bác tài về việc gặp biển cấm rẽ trái có được phép quay đầu xe không? Dựa theo quy chuẩn 41 năm 2016 (QCVN 41:2016/BGTVT) được bộ GTVT ban hành có hiệu lực từ 1/11/2016 thay thế cho quy chuẩn 41 năm 2012 có sửa đổi  biển cấm rẽ trái P.123a không còn giá trị cấm quay đầu xe.


Biển P.123a (cấm rẽ trái nhưng không cấm quay đầu xe, áp dụng 1/11/2016)

Theo quy chuẩn 41 năm 2012, biển báo P.123a cấm rẽ trái đi đôi với việc cấm quay đầu xe nhưng theo quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT đã thay đổi “biển P.123a không có giá trị cấm quay đầu xe”

Biển báo P.103c, P.123a cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe ô tô - Ảnh 2

Biển P.103c (Cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe. áp dụng từ năm 2012)

Biển P.103C theo quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT không có sự thay đổi so với quy chuẩn 41 năm 2012. Những quy định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ với biển P.103C hoàn toàn không cấm quay đầu xe khi gặp biển cấm rẽ trái P.103C nên các bác tài có thể yên tâm quay đầu xe khi gặp biển báo này (Quy chuẩn 41 năm 2012 với biển P.123a có ghi chi tiết cấm quay đầu xe, những biển P.103 lại không nhắc đến việc này => điều này đồng nghĩa với việc quay đầu xe không bị cấm với biển P103C)

Biển báo P.103c, P.123a cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe ô tô - Ảnh 3

Biển P.124 a,b,c,d,f (Các biển báo quy định cấm quay đầu xe)

Những trường hợp cấm quay đầu xe được quy định rõ theo các biển báo P.124 a/b/c/d/f. Trong đó:

  • P.124a – Cấm các loại xe quay đầu theo chữ U, chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe
  • P.124b – Cấm các xe ô tô quay đầu theo chữ U, chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe
  • P.124c – Cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu xe
  • P.124d – Cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu xe
  • P.124e – Cấm cácxe ô tô rẽ trái đồng thời cấm quay đầu xe
  • P.124f – Cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu xe
Bài viết liên quan:  Lỗi sai làn đường và lỗi không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường

Biển báo P.103c, P.123a cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe ô tô - Ảnh 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *