Hiểu đúng định nghĩa mới về hành vi vượt phải

Đã có không ít tình huống tài xế trang cãi với CSGT về lỗi vượt phải và chuyển làn sang bên phải để chạy. Nhưng từ ngày 1/11/2016 tới đây, định nghĩa mới về hành vi vượt phải sẽ giúp chấm dứt tình trạng này.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức thông qua Thông tư 06/2016 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Theo đó, quy chuẩn 41/2016 mới sẽ thay thế cho quy chuẩn 41/2012 hiện hành, bắt đầu từ ngày 1/11 tới.

Hiểu đúng định nghĩa mới về hành vi vượt phải 1

Hiểu đúng định nghĩa mới về hành vi vượt phải

Quy chuẩn mới định nghĩa rõ khái nhiệm về hành vi vượt phải như sau: “Vượt phải là tình huống giao thông trong đó một phương tiện vượt phương tiện khác về phía bên phải của phương tiện bị vượt trên cùng một chiều đường tại các đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều. Các phương tiện không được phép vượt phải nhau trừ một số trường hợp được quy định trong Luật Giao thông đường bộ”.

Như vậy, điểm mấu chốt nhất mà định nghĩa này đã làm rõ là “vượt ở các đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều“, trong trường hợp đường mà một chiều có từ hai làn đường trở lên thì không thể bắt lỗi vượt phải.

Bài viết liên quan:  Mazda CX-5 2013 - Sự trở lại đầy thách thức

Bên cạnh đó, để hạn chế việc người dân hiểu nhầm luật, quy chuẩn này còn chỉ ra cách vượt xe khác đúng luật như sau: “Xe trên các làn chạy nhanh hơn nhau là tình huống giao thông mà các phương tiện trên các làn theo cùng một chiều đường của các đường có nhiều hơn hai làn đường mỗi chiều có thể chạy nhanh hơn nhau miễn là tuân thủ quy định về tốc độ và loại phương tiện sử dụng làn đường. Khi chuyển làn phải tuân thủ theo quy tắc giao thông đường bộ”.

Như vậy, để vượt xe khác đang đi chậm, tài xế có thể chuyển làn đúng theo quy định, có đầy đủ tín hiệu xin vượt và chạy đúng tốc độ, sau đó được phép quay lại làn nếu muốn.

Theo laixevui.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *