Không được uống rượu bia khi tham gia giao thông

Trên thực tế Luật Giao thông đường bộ có quy định các giới hạn, tính bằng đơn vị mg/100ml máu hoặc ml/lít khí thở nhưng người dân lại không có máy đo chuyên dụng để kiểm tra nên những người tham gia giao thông có sử dụng phép so sánh đơn vị bằng cốc bia, ly rượu phổ thông để ước chừng.

Xác định nồng độ cồn trong người vượt quá mức quy định như thế nào?.

Theo laixevui.com

Bài viết liên quan:  Tư vấn xe Suzuki Swift hay Kia Rio Hatchback

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *