Mẹo nhớ các loại biển cấm trên đường khi tham gia giao thông (p1)

Quy chuẩn về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT có 63 biển báo cấm (mã P) và biển báo hết cấm (mã PD) so với hệ thống biển báo cấm hiện thời có một số thay đổi.

Biển báo cấm chủ yểu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm, trừ một số trường hợp đặc biệt và có chức năng biểu thị những điều người tham gia giao thông không được vi phạm.

Mẹo nhớ các loại biển cấm trên đường khi tham gia giao thông.

Theo laixevui.com

Bài viết liên quan:  BMW X3: Phiên bản xe nào dành cho bạn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *