Những loại giấy tờ cần thiết khi mang ô tô ra nước ngoài?

Có 4 loại giấy tờ mà người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình khi mang ô tô nhập hoặc xuất cảnh theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể 4 loại giấy tờ mà người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình khi nhập hoặc xuất cảnh ô tô là:

– Người khai hải quan cần xuất trình bản chính Giấy phép liên vận của cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Người khai hải quan cần xuất trình bản chính Giấy đăng ký phương tiện đối với ô tô Việt Nam tạm xuất và ô tô nước ngoài tạm nhập.

– Người khai hải quan cần nộp một bản chính danh sách hành khách đối với ô tô vận chuyển hành khách.

– Xuất trình bản chính tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập/tái xuất, tạm xuất/tái nhập, hoặc nộp một bản chính Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất/tái nhập có xác nhận tạm xuất của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm xuất (đối với ô tô nhập cảnh) và nộp một bản chính Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập/tái xuất có xác nhận tạm nhập của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm nhập (đối với ô tô xuất cảnh).

Bài viết liên quan:  Xe ô tô vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.200.000 Đồng

giấy tờ cần khi mang ô tô xuất ngoại

Cần 4 loại giấy tờ để mang ô tô xuất ngoại.

Đối với ô tô nhập/xuất cảnh theo Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng (Hiệp định GMS) thì thực hiện theo quy định tại Hiệp định và các văn bản hướng dẫn.

Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ hải quan và thực hiện quản lý rủi ro để kiểm tra hồ sơ, thực tế, xác nhận tạm nhập, tạm xuất hoặc tái xuất, tái nhập đối với ô tô xuất cảnh, nhập cảnh.

Đối với việc giám sát hải quan về ô tô xuất, nhập cảnh cũng được Nghị định quy định rõ. Cụ thể như trong vùng hoạt động hải quan thì cơ quan hải quan chủ trì, sử dụng phương tiện kỹ thuật để giám sát ô tô nhập, xuất cảnh. Còn ngoài vùng hoạt động hải quan thì cơ quan công an sẽ chủ trì và phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan tổ chức để kiểm tra, giám sát ô tô xuất, nhập cảnh.

Bài viết liên quan:  Bơm lốp xe ô tô với áp suất lốp bao nhiêu kí?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *