Taxi điện tử sẽ sớm hoạt động như taxi truyền thống

Theo Dự thảo Nghị định 86/2014/NĐ-CP (Nghị định 86) sửa đổi về kinh doanh vận tải bằng ô tô thì xe taxi điện tử (Grab, Uber) sẽ sớm hoạt động giống với taxi truyền thống, tức là phải gắn hộp đèn taxi và xuất thông tin hóa đơn điện tử gửi tới Tổng cục Thuế.

Theo laixevui.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *