An Addictive Take On CarsAutomotiveFLJacksonville

Tháng 9 năm 2014 Công bố Người chiến thắng Cuộc thi Ảnh về Ô tô và Cà phê dành cho Người nghiện Ô tô

Tháng 9 năm 2014 Công bố Người chiến thắng Cuộc thi Ảnh về Ô tô và Cà phê dành cho Người nghiện Ô tô

Xin chúc mừng Eldin Stig Horozovic, người chiến thắng trong cuộc thi ảnh Ô tô và Cà phê dành cho Người nghiện Ô tô vào tháng 9 năm 2014 của chúng tôi !

Chúng tôi nhận thấy rằng bức ảnh tuyệt vời của anh ấy “Thế giới nhỏ, những giấc mơ lớn” truyền tải thông điệp mà chúng tôi cố gắng đạt được tại chương trình, đó là niềm đam mê chung của chúng tôi đã gắn kết chúng tôi như một!

Cảm ơn tất cả các bài dự thi và đừng quên chụp ảnh tại chương trình tháng sau vào ngày 11 tháng 10 năm 2015 và tham gia cuộc thi.

Cảm ơn Eldin Stig Horozovic đã cho phép chúng tôi chia sẻ tác phẩm xuất sắc của bạn!

Thế giới nhỏ, những giấc mơ lớn của Eldin Stig Horozovic

Thế giới nhỏ, những giấc mơ lớn của Eldin Stig Horozovic

Bài liên quan

Back to top button