Thay đổi phí trước bạ ô tô lên 10%

Từ 1/1/2017, thuế trước bạ của ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống thu lần đầu ở mức 10%, lần 2 ở mức 2%.

Thay đổi phí trước bạ ô tô lên 10%.

Thay đổi phí trước bạ ô tô lên 10%

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, trong đó quy định mức thu lệ phí trước bạ đã được điều chỉnh, cả với xe máy và ô tô.

Cụ thể, mức thu của xe máy là 2% nhưng với xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ưng, thành phố thuộc tỉnh, thị xã có ủy ban nhân dân tỉnh đóng thì phải chịu lệ phí trước bạ lần đầu ở mức 5%.

Tuy nhiên, sang đến lần thứ 2 thì mức lệ phí trước bạ cần thu giảm xuống 1%. Đối với trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp phí rồi nhưng lại chuyển giao cho người khác hoặc thành phố khác trực thuộc trung ương hoặc tỉnh thì vẫn phải quay lại chịu mức phí trước bạ là 5%.

Bài viết liên quan:  Nút bật tắt hệ thống cân bằng điện tử trên xe ô tô để làm gì?

Đối với ô tô, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi ôtô thì chịu phí trước bạ là 2%.

Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống chịu phí trước bạ lần đầu là 10%, cũng có nhiều trường hợp mức thu có thể cao lên tùy theo điều kiện thực tế từng địa phương, mức tăng có thể  khá cao nhưng không qua 50% so với quy định chung. Sang đến lần thứ 2 nộp phí trước bạ thì mức thu sẽ là 2% và áp dụng chung tại tất cả các địa phương.

Nghị định sẽ bắt đầu áp dụng từ 1/1/2017.

Theo laixevui.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *