Tìm hiểu về biển gộp làn đường theo phương tiện

Việc gộp làn đường theo phương tiện và các loại biển báo liên quan đến chúng thường là hạng mục ít người để ý khi tham gia giao thông, tuy nhiên trong thời gian tới lỗi này đã có mức phạt cụ thể.

Mới đây, nhà nước ta đã công bố Quy chuẩn về biển hiệu giao thông mới QCVN 41:2016/BGTVT bắt đầu có hiệu lực từ 1/11/2016. Trong đó có quy định rõ về việc gộp làn thông qua biển hiệu lệnh giao thông số R.415, mang tên “Biển gộp làn đường theo phương tiện”:

Tìm hiểu về biển gộp làn đường theo phương tiện.

Tìm hiểu về biển gộp làn đường theo phương tiện

Trong quy chuẩn có lưu ý: Biển R.415 chỉ là một trường hợp trong hệ thống biển gộp làn theo phương tiện.

Bài viết liên quan:  Xe ô tô có được quay đầu tại nơi có biển cấm rẽ trái ?

Vậy nên, để hướng dẫn cho người dân tuân thủ tốt hơn, biển R.415 được sắp xếp để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết số lượng làn đường và loại xe được phép lưu thông trên từng làn đường.

Biển R.415 là là dạng biển chữ nhật màu xanh, trên có vẽ biểu tượng các phương tiện cho phép sử dụng trên từng làn đường, biển hay đặt ở các đoạn đường có từ 2-4 làn đường cho từng hướng. 

Tìm hiểu về biển gộp làn đường theo phương tiện 2

Biển hiệu R.415 sẽ không dùng cho các xe chuyển làn để ra/vào hoặc dừng đỗ bên đường. Bên cạnh đó, biển chỉ có tác dụng khi vạch sơn đường phân chia làn thống nhất, Còn ở nơi gần đường bộ giao nhau thì các xe sẽ được chuyển làn để tùy trường hợp nhưng vẫn phải tuân theo quy định.

Theo laixevui.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *