Automotive

Trong nhà để xe của chúng tôi: Kia Soul EV 2015

Trong nhà để xe của chúng tôi: Kia Soul EV 2015

2015-kia-soul-ev-1

Tuần này chúng ta sẽ được trải nghiệm Kia Soul EV chạy điện 100% mới. Có phải tất cả đều là lông tơ ngay cả bên ngoài những quảng cáo hamster đó? Với phạm vi điện trung bình 93 dặm, nó có vẻ là phương tiện đi lại lý tưởng đến và đi làm. Kiểm tra lại sớm để đọc bài đánh giá của chúng tôi để có được thông tin sốt dẻo đầy đủ.

2015-kia-soul-ev-3

2015-kia-soul-ev-dashboard-1

2015-kia-soul-ev-gauge-cluster-1

Bài liên quan

Back to top button