Từ ngày 1/11: Áp dụng biển báo giao thông cấm rẽ và quay đầu xe mới

Ngày 1/11 sẽ chính thức áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, theo Thông tư 06/2016/TT-BGTVT được ban hành ngày 8-4-2016. Theo đó, sẽ có một số thay đổi đáng chú ý về nội dung của các biển báo giao thông cấm rẽ và quay đầu xe.

Biển báo cấm rẽ trái và cấm rẽ phải.

Biển báo cấm rẽ trái và cấm rẽ phải

Về việc cấm rẽ trái hoặc cấm rẽ phảiThông tư 06/2016/TT-BGTVT quy định như sau: “Để báo cấm rẽ trái hoặc cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau, phải đặt biển số P.123a “Cấm rẽ trái” hoặc biển số P.123b “Cấm rẽ phải”. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe“. Do đó, theo quy định mới áp dụng từ ngày 1/11, biển báo cấm rẽ trái/phải sẽ không bao gồm cả việc quay đầu xe. 

Trong khi đó, theo quy định cũ từ Thông tư 72/2012/TT-BGTVT, nếu thấy hai biển báo này thì các loại xe không được phép quay đầu. 

Từ ngày 1/11: Áp dụng biển báo giao thông cấm rẽ và quay đầu xe mới.

Từ ngày 1/11: Áp dụng biển báo giao thông cấm rẽ và quay đầu xe mới

Đối với việc cấm quay đầu xeThông tư 06/2016/TT-BGTVT đã bổ sung thêm một loạt các biển báo giao thông mới:

Biển báoHình minh họaÝ nghĩa
Cấm quay đầu xeCấm quay đầu xe.Để báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu hình chữ U), đặt biển số P.124a “Cấm quay đầu xe”. Chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe.
Cấm ô tô quay đầu xeCấm ô tô quay đầu xe.Để báo cấm xe ô tô quay đầu (theo kiểu hình chữ U), phải đặt biển số P.124b “Cấm ô tô quay đầu xe”. Chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm xe ô tô quay đầu.
Cấm rẽ trái và quay đầu xeCấm rẽ trái và quay đầu xe.Để báo cấm các loại xe rẽ trái và cấm quay đầu, phải đặt biển P.124c “Cấm rẽ trái và quay đầu xe”.
Cấm rẽ phải và quay đầu xeCấm rẽ phải và quay đầu xe.Để báo cấm các loại xe rẽ phải và cấm quay đầu, phải đặt biển P.124d “Cấm rẽ phải và quay đầu xe”.
Cấm ô tô rẽ trái và quay xeCấm ô tô rẽ trái và quay xe.Để báo cấm xe ô tô rẽ trái và cấm quay đầu, phải đặt biển P.124e “Cấm ô tô rẽ trái và quay xe”.
Cấm ô tô rẽ trái và quay xeCấm ô tô rẽ trái và quay xeĐể báo cấm xe ô tô rẽ phải và cấm quay đầu phải đặt biển P.124f “Cấm ô tô rẽ trái và quay xe”.

Biển số P.124a cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ), trong khi biển số P.124b cấm xe ô tô và xe máy 3 bánh (side car) quay đầu (theo kiểu hình chữ U), trừ các loại xe được ưu tiên theo quy định. Biển không có giá trị cấm rẽ trái để đi sang hướng đường khác.

Nếu đặt biển “Cấm quay đầu xe” hoặc “Cấm ô tô quay đầu xe” ở đoạn đường không phải là nơi đường giao nhau thì vị trí bắt đầu cấm phải sử dụng biển số S.503d “Hướng tác dụng của biển” đặt bên dưới biển chính.

Bài viết liên quan:  Quy định mới: Nghiêm cấm ô tô lưu thông trong sân trường vào giờ học

Trước/sau những vị trí đặt biển cấm quay xe phải đặt biển chỉ dẫn vị trí quay xe biển số I.409 hoặc I.410.

Theo laixevui.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *