Vi phạm giao thông có thể ủy quyền nộp phạt?

Có thể ủy quyền cho cá nhân khác nộp phạt thay trong trường hợp bạn vi phạm giao thông và thủ tục ủy quyền theo đúng quy định?

Trong trường hợp vi phạm giao thông nhưng không thể trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền để nộp phạt theo đúng quy định, bạn có thể ủy quyền cho người khác nộp phạt thay.

Vi phạm giao thông có thể ủy quyền nộp phạt? 1.

Ủy quyền nộp phạt vi phạm an toàn giao thông là một giao dịch dân sự bình thường nên căn cứ vào Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 về đại diện theo ủy quyền:

  1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
  2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
Bài viết liên quan:  Tuổi Giáp Tý 1984 mua xe màu gì?

Vi phạm giao thông có thể ủy quyền nộp phạt? 2.

Hiện nay tại một số tỉnh thành trên cả nước, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt ở Bưu điện 

Trong trường hợp ủy quyền cho người khác nộp phạt thay, người được ủy quyền cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau:

  • Giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông có dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi người vi phạm cư trú hoặc phải được công chứng theo quy định của pháp luật.
  • Biên bản xử phạt vi phạm giao thông
  • Bản sao chứng thực CMND của người vi phạm
  • Bản chính CMND của người được ủy quyền

Có thể bạn quan tâm:

Theo laixevui.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *