Việt Nam sắp phổ biến biển cấm rẽ trái và quay đầu

Sắp tới đây, biển mới sẽ được thay thế cho loại cấm rẽ trái trước đây, giúp tài xế xác định rõ ràng, không bị phạt.

Xe buýt nhanh BRT sẽ được ử dụng tại Hà Nội từ đầu năm 2017. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm rạch ròi trong cách hiểu biến cấm quay đầu, cấm rẽ trái.

Biển vẽ kết hợp “cấm rẽ trái” và “cấm quay đầu” được thể hiện ở ảnh phía dưới, đồng thời ở dưới có thêm bảng hướng dẫn bằng chữ cho tài xế đọc hiểu. Theo nhiều ý kiến thì loại biển này rõ ràng, rành mạch hơn trước.

Việt Nam sắp phổ biến biển cấm rẽ trái và quay đầu.

Việt Nam sắp phổ biến biển cấm rẽ trái và quay đầu

Tại quy chuẩn 41/2012 cũ quy định biển cấm rẽ trái tức cấm cả quay đầu, nhưng hiện nay quy chuẩn 41/2016 bỏ kiểu gộp này mà phân tách rõ ràng, vẽ cấm thế nào là chỉ cấm thứ đó. Ví dụ, cấm rẽ trái là chỉ cấm rẽ trái chứ không cấm quay đầu, nhờ đó sinh ra biển gộp rõ ràng và dễ hiểu như trên.

Bài viết liên quan:  Lỗi không xi nhan phạt bao nhiêu?

Mặc dù vậy, sau khi sử dụng biển báo này sẽ nảy sinh một vấn đề khác là nhiều biển như thế này xuất hiện tại Hà Nội, để các phương tiện không cắt qua dòng lưu thông của xe buýt nhanh, liệu có làm tình trạng giao thông thêm hỗn loạn ở những chỗ khác?

Theo laixevui.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *